Leveranciersinfo

Leveranciersinfo

  • tende
    tende

tende besteedt aandacht aan haar leveranciers.


We vinden het cruciaal dat leveranciers onze visie en waarden begrijpen, zodat ook zij weten waar wij met de klant naartoe willen.
Een goede dialoog is hiervoor noodzakelijk en we vinden het dan ook belangrijk om hier gezamenlijk onze tijd voor te nemen.

Contact met tende: Klik hier.